STAY CONNECTED

Насърчаване на дигиталното и социално приобщаване чрез хибридни работни места

Съвременното хибридно работно място трябва да бъде стратегически въведено на практика, чрез прилагането на модерни технологии и подходи по отношение на човешките ресурси, които насърчават връзката, сътрудничеството и ангажираността на служителите.

За проекта

STAY CONNECTED има за цел да подкрепи мениджърите, ръководителите на екипи и професионалистите в областта на човешките ресурси в придобиването на умения и знания за интегриране и прилагане на хибридни модели на работа, така че да се гарантира включването на всички служители както от дигитална, така и от социална гледна точка, като същевременно се поддържа и повишава мотивацията на екипа.

Обучителни ресурси и материали

STAY CONNECTED предоставя иновативен пакет от ресурси за компаниите под формата на:

Инструментариум с насоки за хибридна работа за мениджъри по човешки ресурси и специалисти

Платформа за електронно обучение, проектирана по модела на „обслужване на едно гише“, предоставяща незабавен достъп до пълен набор от игрови ресурси за обучение, цифрови ресурси, безплатни материали, изследвания, статии и др.

Програма за обучение, насърчаваща дигиталното благополучие, свързаността и социалното включване в контекст на хибриден модел на работа.

 Ресурсите ще бъдат разработени през периода май 2024 г. - февруари 2025 г.

Партньори

Екипът на проекта STAY CONNECTED обединява седем организации от България, Ирландия, Гърция, Кипър, Испания и Португалия.

Аудитория на STAY CONNECTED

Като екип ние работим по този проект по Еразъм+, за да създадем ресурси за обучение и работа, предназначени за:

Специалисти по човешки ресурси

Ръководители на екипи

Ръководители на отдели и звена

Обучители в областта на професионалното обучение и образование

Мениджъри

Резултати от проучването

Разработените ресурси ще бъдат подходящи за работещите във всеки тип компания и във всички бизнес сектори.

Дайте своя принос към проекта STAY CONNECTED

През цялата продължителност на проекта има отворена покана за членовете на общността на професионалното обучение и образование и бизнеса да се присъединят към комитетите „STAY CONNECTED“. Членовете на тези комитети ще работят с местните партньори по проекта, за да информират, оформят, тестват и оценяват ресурсите за работа и учебните материали по проекта. Ако имате време и опит за споделяне, ще се радваме да се свържете с нас.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. Обучители в областта на професионалното to be extended to Обучители в областта на професионалното обучение и образование

bg_BGBulgarian
Scroll to Top